KATALOG SPRAW

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
WŚO/01 Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Karta usług (plik DOC - 115 KB)
Wniosek (plik DOCX - 32 KB)
Zgłoszenie (plik DOCX - 32 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie
WŚO/02 Umorzenie zaległości, odroczenie terminu zapłaty zaległości lub rozłożenie na raty zaległości - dotyczące zobowiązań podatkowych Karta usług (plik DOC - 87 KB)
WŚO/03 Wpis do rejestru dzialalności regulowanej w zakresie odbierania odpadow komunalnych od właścicieli nieruchomosci z terenu gminy Grodzisk Mazowiecki Karta usług (plik DOC - 87 KB)
Wniosek (plik DOC - 43 KB)
Wypełnij on-line w eUrzędzie
WŚO/04 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Karta usług (plik DOC - 97 KB)
Wniosek (plik DOC - 46 KB)
WŚO/08 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Karta usług (plik DOC - 100 KB)
Wniosek (plik DOC - 53 KB)
Wniosek o zwrot kosztów wykonania zabiegu kastracji zwierząt domowych Wniosek (plik DOCX - 303 KB)
Wniosek o zwrot kosztów zabiegu kastracji (plik DOCX - 20 KB)
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
Na górę