Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
OŚ/01 Zezwolenie na usunięcie drzewa dla osób fizycznych Karta usług (plik DOC - 110 KB)
Wniosek (plik DOCX - 27 KB)
Zgłoszenie (plik DOC - 38 KB)
OŚ/04 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Karta usług (plik DOC - 88 KB)
Wniosek (plik DOC - 48 KB)
OŚ/07 Udzielenie informacji o środowisku Karta usług (plik DOC - 89 KB)
OŚ/08 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Karta usług (plik DOC - 100 KB)
Wniosek (plik DOC - 57 KB)
Wniosek o zwrot kosztów wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych Wniosek (plik PDF - 301 KB)
Wniosek o zwrot kosztów zabiegu (plik DOCX - 19 KB)
Na górę