Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
OŚ/01 Zezwolenie na usunięcie drzewa dla osób fizycznych Karta usług (plik DOC - 109,00 KB)
Wniosek (plik DOCX - 25,00 KB)
Zgłoszenie (plik DOC - 38,00 KB)
OŚ/04 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Karta usług (plik DOC - 88,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 43,00 KB)
OŚ/07 Udzielenie informacji o środowisku Karta usług (plik DOC - 88,00 KB)
OŚ/08 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Karta usług (plik DOC - 99,00 KB)
Wniosek (plik DOC - 52,00 KB)
Wniosek o zwrot kosztów wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych Wniosek (plik PDF - 221,00 KB)
Wniosek o zwrot kosztów zabiegu (plik DOCX - 19,00 KB)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja (plik PDF -  1,55 MB)
Na górę