Wydrukuj i wypełnij:

Numer karty usługi Nazwa usługi Dokument
OŚ/01 Zezwolenie na usunięcie drzewa dla osób fizycznych Karta usług
Wniosek
Wypełnij on-line
Zgłoszenie
Wypełnij on-line
OŚ/03 Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Grodzisk Mazowiecki Karta usług
Wniosek i oświadczenie
Wypełnij on-line
OŚ/04 Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Karta usług
Wniosek
OŚ/07 Udzielenie informacji o środowisku Karta usług
OŚ/08 Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Karta usług
Wniosek
Wypełnij on-line
Wniosek o zwrot kosztów wykonania zabiegu sterylizacji lub kastracji zwierząt domowych Wniosek
Wniosek o dofinansowanie wymiany pieca Wniosek
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Deklaracja
Wypełnij on-line
Pismo ogólne/formularz ogólny Wypełnij on-line
Na górę